skip to Main Content
Půjčovna: +420 728 585 855 knihovnakrupka@volny.cz Otevírací doba
Aktuality

Budova Městské knihovny

V poslední době se začíná zvedat zájem veřejnosti také o samotnou budovu Městské knihovny. Stavba byla navržena jako přístavba Kulturní a obřadní síně k tehdejší budově Městského národního výboru a byla provedena mezi lety 1985-1994. Jejími autory jsou architekti Karel Doubner a Tomáš Bezpalec, členové slavného libereckého atelieru SIAL, ze kterého vzešlo mnoho ikonických staveb, vysílačem na Ještědu počínaje. Budova stojící na Mariánském náměstí má dvě části: vpravo je původní budova městského výboru, dnes rekonstruovaná na Základní uměleckou školu; prostřední část už je tehdejší novostavba – velkorysý, zcela prosklený, třípatrový společný vstupní prostor a vlevo je objekt samotné síně, postavený z plných cihel, ovšem prokládaných kamenem. Tento kámen naznačuje velice zajímavý vnitřní koncept budovy: pravoúhlá spirálová rampa symbolicky ve směru hodinových ručiček propojuje všechna patra a obtáčí samotnou síň. Rampa vede od původní šatny v přízemí (dnešní knihovny), přes obřadní síň (či sál) v patře a dále přes galerii po obvodu síně až na střechu, kde vrcholí terasou s výhledem na baziliku Panny Marie Bolestné, celé město a hradbu lesů nad ním. Síň je působivý prostor, ve kterém také zaujme kontrastní kombinování materiálů: například akustické cihly na stěnách s mramorem na podlaze. Prostor je přirozeně osvětlen pouze seshora, krásným pyramidálním světlíkem. Při pohledu na něj nelze nevzpomenout na stejný způsob osvětlení, použitý ve stejné době v Paříži-známou pyramidu v Louvru. Dům má nejen zajímavý koncept, ale také mnoho pozoruhodných detailů (mramorové podlahy, pororoštové lávky, točité schodiště, dlažbu ze žulových kostek na rampě, výdechy vzduchotechniky atd..)
Dnes začíná být zřejmé, že se jedná o výjimečné dílo, jehož význam přesahuje město. Právě proto si zasluhuje naši pozornost a zájem.

Michael Hoffman

Na budově jsou prováděny pravidelné opravy ve spolupráci s JPO II Krupka, aby byla zachována její důstojnost a dobrý technický stav.

Back To Top