skip to Main Content
Půjčovna: +420 728 585 855 knihovnakrupka@volny.cz Otevírací doba
Aktuality

Březen měsíc knihy

V rámci měsíce března naši Městskou knihovnu v Krupce navštívily mateřské a základní školy za účelem seznámení se s knihou a provozem knihovny. Na besedy dorazilo přes 276 žáků včetně pedagogického doprovodu. Besedy se také zúčastnil starosta města pan PhDr. Ing. Zdeněk Matouš.
Děti si z besed odnášely drobné dárky s tématem města Krupky. Děkujeme vedení města, které činnost knihovny podporuje a má velký zájem o příjemné prostředí v budově Mariánské náměstí čp. 22, kde je umístěna také ZUŠ Stanislava Šebka.

Back To Top