skip to Main Content
Půjčovna: +420 728 585 855 knihovnakrupka@volny.cz Otevírací doba
O knihovně

Městská knihovna v Krupce byla zřízena 1.1.1967 sloučením tří bývalých místních lidových knihoven Krupka, Bohosudov a Unčín, vedených dobrovolnými knihovníky. Profesionalizace se projevila na všech úsecích činnosti – byla rozšířena výpůjční doba, zpřístupněny katalogy a začala se rozvíjet kulturně výchovná činnost. Také se podstatně změnilo prostředí – v průběhu let byly všechny prostory modernizovány.

V prosinci 1972 byla zřízena pobočka v horské části obce – ve Fojtovicích a v roce 1980 přibyla po integraci obcí nová pobočka – bývalá MLK Soběchleby.

V roce 1980 byla práce knihovny oceněna udělením Čestného uznání ministerstva kultury ČSR ve 30. ročníku soutěže „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“. Další ocenění získala knihovna v letech 1976, 1977, 1978, 1981 a 1987.

V roce 1985 byla zrušena pobočka ve Fojtovicích.

V červnu 1986 byla přestěhována pobočka Bohosudov do prostor Domu kultury.

2. dubna 1991 zahájila na rozhraní unčínského sídliště a staré zástavby, v Sadové ulici č. 74 činnost pobočka Unčín.

Od 1.11.1993 byla uzavřena pobočka v Bohosudově a od 1.12.1993 pobočka v Unčíně. Pobočky byly sloučeny a přestěhovány do nových prostor. 24.1.1994 byla za přítomnosti starosty p. K. Riegera, tajemnice pí J. Šustáčkové, ředitelky Okresní knihovny pí O. Milcové a zástupců tisku slavnostně otevřena nová Centrální knihovna ve Středisku občanské vybavenosti (dnes Daserco) v Krupce – Maršově. Bývalá Centrální knihovna v Krupce byla změněna na pobočku.

Na začátku roku 1996 byla pobočka Krupka přestěhována z domu čp. 266 v Krupce na točně do Domu dětí a mládeže na sídlišti Hamry.

Od počátku roku 2002 přešla Centrální knihovna na automatizovaný výpůjční systém, který čtenářům přináší větší komfort při využívání služeb knihovny. Současně byl spuštěn internet pro veřejnost.

Počátkem ledna 2004 přešla také pobočka Hamry na automatizovaný provoz.

V roce 2012 byl za finančního přispění Ministerstva kultury ČR na webových stránkách knihovny zpřístupněn pro veřejnost ON-LINE katalog.

V roce 2018 se knihovna přestěhovala do nových prostor v objektu Mariánské náměstí 22.

Zřizovatel: Město Krupka, Mariánské náměstí 22, 417 42 Krupka, IČO 00266418, DIČ CZ00266418

Back To Top