skip to Main Content
Půjčovna: +420 728 585 855 knihovnakrupka@volny.cz Otevírací doba
Aktuality

Výlet na Komáří vížku

Knihovnice městské knihovny Krupka uspořádali pro kolegy z Teplických knihoven výlet lanovou dráhou na Komáří vížku. Všichni účastníci výletu byli seznámeni s historií naší kulturní památky, která oslavila v tomto roce 70 let provozu.

Výlet se uskutečnil díky městu Krupka, zřizovateli naší knihovny a panu starostovi Zdeňkovi Matoušovi, který všechny účastníky pozdravil a popřál příjemný zážitek.

Back To Top